Datablad

Datablad PVC krympslang

TYP: PVC. Lagermaterial.

Egenskaper

Erbjuder bästa totalekonomi vid måttliga krav.Max 25 grader.på fysiska och kemiska egenskaper.Mycket brett användningsområde.

Material:

Mjuk till halvhård PVC.

Färg:

Svart är standard. Andra färger tas fram på begäran

Krymptemperatur

100 - 115 grader

Krympförmåga

Diametralt 35 - 50% På längden 5 - 15%

Värmebeständighet:

80 grader, tillfälligt 115 grader

Köldbeständighet:

minus 10 grader

Lagringsbeständighet

Max 25 grader.

Specifik vikt

1,38

Draghållfasthet

10 - 30 MPa

Förlängning

150 - 400%

Genomslagshållfasthet

15 KV /mm

Vattenupptagning:

Max. 0,6%

Brandrisk

Svårantänd. Avger vid brand korrosiva gaser

Kemikaliebeständighet:

God

Volymresistivitet

ca 10*E13 Ohm-cm

Dielektricitetskonstant:

ca 6

PVC-KRYMPSLANG MED TUNN VÄGG

TYP

Innerdiameter
före krympning
(LW)

Innerdiameter
efter krympning

Väggtjocklek
före krympning
(t)

Rullstorlek
meter

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

3.2

4.8

6.4

8.5

11

15

19

24

29

35

41

48

56

66

78

92

108

1.9

2.9

3.9

5.1

6.6

9.0

12.0

15.0

18.0

21.0

25.0

29.0

34.0

40.0

47.0

56.0

65.0

0.41

0.43

0.43

0.43

0.46

0.46

0.51

0.49

0.67

0.67

0.77

0.75

0.85

0.91

0.94

1.22

1.20

100

100

100

100

100

100

50

50

50

50

50

50

50

50

25

25

25

PVC-KRYMPSLANG MED TJOCK VÄGG

TYP

Innerdiameter
före krympning
(LW)

Innerdiameter
efter krympning
(K)

Väggtjocklek
före krympning
(t)

Rullstorlek
meter

11

15

19

24

29

35

41

48

56

66

78

92

108

127

150

11

15

19

24

29

35

41

48

56

66

78

92

108

127

150

6.6

9.0

11.4

14.4

17.4

21.0

24.6

28.8

33.6

39.6

46.8

55.2

64.8

76.2

90.0

1.15

1.12

1.34

1.33

1.36

1.34

1.86

1.80

2.28

2.27

2.22

2.36

2.49

2.51

2.46

50

50

50

50

50

50

50

50

25

25

25

Kundstyrt

PVC-KRYMPSLANG RÄFFLAD

Egenskaper

Erbjuder bästa totalekonomi vid måttliga kravpå fysiska och kemiska egenskaper. Mycket brett användningsområde.

Material

Mjuk till halvhård PVC

Färg

Ett flertal. Se tabell nedan

Krymptemperatur

100 - 115 grader.

Krympförmåga

Diametralt 35 - 50%Svårantänd.På längden 5 - 15%

Värmebeständighet

minus 10 grader

Köldbeständighet

minus 10 grader

Lagringsbeständighet

Max 25 grader.

Specifik vikt:

1,38

Draghållfasthet

10 - 30 MPa

Förlängning:

150 - 400%

Genomslagshållfasthet:

15 KV /mm

Vattenupptagning

Max. 0,6%

Brandrisk:

Svårantänd. Avger vid brand korrosiva gaserAvger vid brand korrosiva gaser

Kemikaliebeständighet

God

Volymresistivitet

ca 10*E13 Ohm-cm

Dielektricitetskonstant:

ca 6

Profil
Nr

Störstadiameter
före krympning
(LW)

Antal
räfflor

Väggtjocklek
före krympning
(t)

Standard-
färg

1

3

4

7

9

10

11

18

19

20

13

26

24

46

52

44

57

61

28

34

26

28

10

23

24

34

96

14

16

30

0.4

0.7

1.1

0.7

0.7

0.6

0.6

1.8

1.2

0.7

Vit

Svart

Grön

Gul,orange

Svart,röd,gul

Blå,

Blå,röd, gul

Blå

Svart

Svart