Datablad

Datablad PE krympslang

Polyeten - Polyolefin.

YP: PO 2:1 (gammal beeckning PE-B)

Egenskaper

En mycket prisvärd polyetenslang. Lämplig som ersättningsmaterial.till PVC

Material:

Bestrålad polyeten..

Färg:

Svart, vit, röd, blå, grön, gul, brun, transparent, gråtransparent, grå,

Krymptemperatur

Min. 120 o C

Krympförmåga

Diametralt 50 %

På längden 5%På längden 5

Värmebeständighet:

110 o C

Köldbeständighet:

-55 o C

Lagringsbeständighet

Max 25 grader.

Specifik vikt

1,30 (svart)

Draghållfasthet

Min 12,3 MPa

Förlängning

C:a 300%

Genomslagshållfasthet

Min 20 KV /mm

Vattenupptagning:

Max. 0,5%

Brandrisk

Ej brandskyddad

Kemikaliebeständighet:

God. Ingen korrosion vid kontakt med koppar.

Volymresistivitet

ca 10*E14 Ohm-cm

Dielektricitetskonstant:

Max 2,3

(Alla mått i mm) Ovanstående mått anger riktvärden, variationer kan förekomma

Krympslang av Polyolefin.

En mycket flexibel, högkvalitativ, brandskyddad slang.
Typ PO2 . Krympning 2:1

Material:

Polyolefin, bestrålad..

Färg:

Svart, vit,röd, blå, grön, gul, brun, transparent, grå

Krymptemperatur

+120°C

Krympförmåga

Diametralt 50% , på längden 5%

Värmebeständighet:

+110°C

Köldbeständighet:

-55°C

Specifik vikt

1,3

Draghållfasthet

Min12,3MPa

Förlängning

Min 300%

Genomslagshållfasthet

Min20 KV /mm

Vattenupptagning:

Max. 0,5%

Brandrisk

Ej brandskyddad.

Kemikaliebeständighet:

God, ingen korrosion vid kontakt med koppar.

Volymresistivitet

ca 10E14 Ohm-cm

Dielektricitetskonstant

MMax 2,3

Innerdiameter

före krympning

(LW)

Innerdiameter

efter krympning

Väggtjocklek

före krympning

(t)

Rullstorlek

meter

1,2

1,6

2,0

3,0

4,0

4,8

6,0

8,0

10,0

12,0

16,0

20,0

24,0

31,8

38,1

50,0

76,2

101,6

1.9

0,8

1,0

1,5

2,0

2,4

3,0

4,0

4,8

6,0

8,0

9,5

12,0

16,0

19,0

25,0

38,1

50,8

0.25

0,10

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,50

0,60

0,60

0,70

0,70

0,80

1,00

1,00

1.20

1,27

1,40

300

300

150

150

100

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

30

Typ PO2 . Krympning 3:1

Innerdiameter

före krympning

(LW)

Innerdiameter

efter krympning

Väggtjocklek

före krympning

(t)

Rullstorlek

meter

1,5

3,0

6,0

9,0

12,0

18,0

24,0

31,8

40,0

68,0

1.0

1,0

2,0

3,0

6,0

6,0

12,0

16,0

19,0

23,0

 

0.25

0,40

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

1,00

1,00

1.20

 

300

150

60

60

60

60

60

60

60

60

Krympslang av Polyolefin.

En mycket flexibel, högkvalitativ, brandskyddad slang.
Typ FRS212

Material:

Polyolefin, bestrålad med flamhämmande tillsats.

Färg:

Svart, vit,röd, blå, grön, gul

Krymptemperatur

+90°C

Krympförmåga

Diametralt 50%

Värmebeständighet:

+125°C

Köldbeständighet:

-50°C

Specifik vikt

1,2

Draghållfasthet

Min12,3MPa

Förlängning

Min 250%

Genomslagshållfasthet

Min20 KV /mm

Vattenupptagning:

Max. 0,5%

Brandrisk

Självslocknande

Kemikaliebeständighet:

God, ingen korrosion vid kontakt med koppar.

Volymresistivitet

ca 10E14 Ohm-cm

Godkännande:

MIL STD 23053/5

Innerdiameter

före krympning

(LW)

Innerdiameter

efter krympning

Väggtjocklek

före krympning

(t)

Rullstorlek

meter

1,2

1,6

2,0

3,0

4,0

4,8

6,0

8,0

10,0

12,0

16,0

19,1

25,4

20,0

24,0

31,8

38,12

50,8

76,2

101,6

1.9

0,8

1,0

1,5

2,0

2,4

3,0

4,0

4,8

6,0

8,0

9,5

12,70

16,0

19,0

25,0

38,1

50,8

0.25

0,10

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,50

0,60

0,60

0,70

0,70

0,80

1,00

1,00

1.20

1,27

1,40

300

300

150

150

100

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

30

Andra typer av krympslang

Typ

Dim.område

Egenskaper

FRS213

1,5 …. 68,0…. 24,0 mm

Som FRS212 men med krympning 3:1

FRS 222

1,2 MM …. 101,6 mm

Mycket flexibel, extra flambeständig Krympning 2:1

FRS 223

1,2 MM …. 101,6 mm

Mycket flexibel, extra flambeständig Krympning 3:1

FRS 224

1,2MM …. 101,6 mm

Mycket flexibel, extra flambeständig Krympning 4:1

FRG 8003

3,2 …. 50,0 mm

Flambeständig, tjock vägg, adhesiv på insidan 3:1

FRG 8004

43,2 …. 50,0 mm

Flambeständig, tjock vägg, adhesiv på insidan 4:1

KS 11-2

1,2 … 50,8 mm

Fluorplast. +175°C. Självsläckande. 2:1

KS 11-22

1,3 …. mm

Fluorplast. +175°C. Självsläckande. 2:1. Transparent.

Typ T

Slät, mycket tunnväggig, ofta för förpackning och skydd.